Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΗ εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. ενημερώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28/8/2017, εκπροσωπήθηκε άνω του 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.  Η ισχυρή πλειοψηφία των παριστάμενων μετόχων, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους.  Επιπροσθέτως, η 3η Τακτική ΓΣ αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους μετόχους από τη χρήση 2016 και την επένδυση των κερδών σε δράσεις ευφυούς γεωργίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Τέλος, μετά από αιτήματα των μετόχων συνεταιριστών το ΔΣ δεσμευτικέ να εξετάσει και να προχωρήσει:

    Στη συνέχιση της περιφερειακής ανάπτυξης της εταιρείας με τη δημιουργία νέων περιφερειακών δομών σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

·         Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Επιτροπής Αγροτών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό της ρόλο ως εργαλείο ανάδειξης των αναγκών των μετόχων συνεταιρισμών και διάχυσης αυτών στη διοίκηση και όχι μόνο, της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου