Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Θήβα:«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις   26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           

                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  26-04-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  8037/21-4-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Άρθρο 65 & 67   Ν. 3852/10)Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροταξική κατανομή μαθητών Γυμνασίου, Λυκείων και Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Σχετ. η υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).

Έγκριση της υπ’  αρ. 8/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής για τη ματαίωση της ανάθεσης «Παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικού τουριστικού μάρκετινγκ και προβολής του Δήμου Θηβαίων  για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2017», δεδομένου ότι  το πρόγραμμα  έχει καταρτιστεί  και εγκρίθηκε ήδη από τον Ε.Ο.Τ.

Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί καθορισμού καταβολής αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Επισκευή – Βελτίωση ξύλινου οικήματος και περιβάλλοντος χώρου ιδιοκτησίας Δήμου Θηβαίων στην Τ.Κ. Λουτουφίου».

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-55 (οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών) επί της οδού  Θίσβης στη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-40 και μιας πρόσθετης πινακίδας Πρ-4α, επί της οδού Αγίων Αποστόλων 1 στη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 18/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αγίας Ελένης 4 στη Θήβα (Σχετ.η υπ’ αριθ. 19/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης επί της συμβολής των οδών Αμφίωνος και μη εγκεκριμένης οδού μεταξύ της Βουρδουμπά και Κοινόχρηστου Χώρου (Σχετ. η υπ’ αριθ. 20/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας».

Έγκριση για την ανάθεση της αρμοδιότητας εκτέλεσης εργασιών αποψίλωσης σε χώρους πρασίνου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θηβαίων σε ιδιώτη.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων έτους 2017.

Λήψη απόφασης για την παράταση της ισχύος του συμβατικού χρόνου της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων.


Πίνακας Αποδεκτών :

ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ  κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************
       Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ.
Προέδρους – Εκπροσώπους  Δημ. - Τοπ. Κοινοτήτων


Γεωργακόπουλο Γεώργιο
Γιαννίκα Δημήτριο
Δρένιο Σωτήριο
Καμούτση Αναστάσιο
Κατσάρα Βασίλειο
Κίτσο Σπυρίδωνα
Κοντού Ιουλία
Κουτσοδήμο Δημήτριο
Μητσάκη Γεώργιο
Παπαδημητρίου Ιωάννη
Στάικο Αλέκο
 Σκαλή Γεώργιο
Τζουμανέκα Γεώργιο
Τούτουζα Δημήτριο
Τσαραμπάρη Παναγιώτη
Τσίτρα  Χαράλαμπο
Τυρηνόπουλο Κων/νο
Χαρέμη Κων/νο
Χατζησταμάτη Ανδρέα
Χαλβατζή Σταμάτη
Βενιζέλο Κων/νο
Κιούση Θωμά
Αγαπάκη-Αναδιώτου Ελένη
Μέξη Παναγιώτη
Παπαβασιλείου Γρηγόριο
Τριάντη Κων/να
Κόρδατζη Ιωάννη
Σωτήρχο Βασίλειο
Σκούμα Αθανάσιο
Τουλουμάκο Αντώνιο
Παπαναστασίου Παναγιώτη
Κατσέλη Γεώργιο

1.     Σαμιώτη Παναγιώτη - Δ.Κ. Θήβας
2.     Παπαλουκά Ευάγγελο - Δ.Κ. Βαγίων
3.     Κοκοντίνη Χρήστο  - Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
4.     Κιούση Γεώργιο – Τ.Κ. Δομβραίνας
5.     Κατσέλη Δέσποινα – Τ.Κ. Ελεώνος
6.     Σιαπάτη Στέργιο – Τ.Κ. Ελλοπίας
7.     Σάλτα Χρήστο – Εκπ. Τ.Κ. Θίσβης
8.     Ζερικιώτη Παναγιώτη – Τ.Κ. Καπαρελίου
9.     Τσαραμπάρη Χαράλαμπο –Τ.Κ. Λεύκτρων
10. Καγκάδη-Τριανταφύλλου Ιουλία- Τ.Κ. Λουτουφίου
11.   Γιάννενα Γεράσιμο – Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
12.   Πέτρου Δημήτριο – Τ.Κ. Μουρικίου
13.   Κατσέλη Αλκιβιάδη- Τ.Κ. Νεοχωρακίου
14.   Κεφαλά Ευστάθιο – Τ.Κ. Ξηρονομής
15.   Φίλη Αλέξανδρο – Τ.Κ. Πλαταιών
16.   Βάθη Δημήτριο – Τ.Κ. Υπάτου
17.   Κατσίβελο Σεραφείμ – Τ.Κ. Χωστίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου