Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

Περιφερεια

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα: ...


ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αντικείμενο της θέσης είναι η ορθή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής, η επίβλεψη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, η μέριμνα για τη διατήρηση της εργονομίας και των συνθηκών εργασίας σε υψηλό επίπεδο καθώς και η εκπαίδευση & διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα ευθύνης.


Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
Εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, σε τμήμα παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΕΛ.ΜΗΧ.,
στον αριθμό fax: 210-6861600

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου