Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

Περιφερεια

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Λιβαδειά:Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

dimos livadeias
Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την  19η  Δεκεμβρίου   2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12.00   στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα   θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 Ανάκληση αποφάσεων της 37ης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.232,00 ευρώ για Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας.
Απόδοση δικαιολογητικών και επιστροφή χρημάτων για την έκθεση ‘’ΝΟΣΤΟS 2016 NAYΠAKTOΣ΄΄.
Λύση σύμβασης εκμίσθωσης κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς.
΄Ελεγχος δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για αποκατάσταση αυτής.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για την Σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης για την βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των ΑΣΑ σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i .26-27.1 με τίτλο : «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 37.483,44 ευρώ για την Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για Σύμβαση έργου με γιατρό για παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 130,20 ευρώ για Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης για την μίσθωση εδαφικής έκτασης στη θέση Ισώματα.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ για την προμήθεια επίπλων και σκευών για τις υπηρεσίες του Δήμου.
΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 8.556,00 ευρώ για προμήθεια ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού κολυμβητηρίου.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.
Παρατήρηση : Οι εισηγήσεις των θεμάτων από το 2ο έως και το 11ο  , έχουν διανεμηθεί με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 30224/9-12-2016 πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής.
                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ     
                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου