Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

Περιφερεια

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για τις δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς

dimos livadeias
1. Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την  23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  - και ώρα 15.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :
 Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
          ( Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
                                       
                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                     
                                                       Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

2.
Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  - και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
 Εγκριση των λογαριασμών εκκαθάρισης,  της υπό εκκαθάριση επιχείρησης  με την επωνυμία <<ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ>> (Κ.Α.Ε.Κ) και  απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
Αποδοχή ποσού <85 .025="" 2016="" br="">Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , γραφικής ύλης για τι έτος 2017.
 Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΛ για το   οικον. έτος 2017 .(η εισήγηση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά)
Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Λεβαδέων.
Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ”
Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού)  του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ” του Δήμου Λεβαδέων.
Αποδοχή όρων μίσθωσης του κτιρίου της “νεροτριβής” όπως αυτό αποτυπώνεται στις με αριθμ πρωτ. 8463/9-12-2016 και 8614/15-12-2016αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΤ.Α.Δ.

                                       
                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                     
                                                       Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου