Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

Περιφερεια

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Με επιτυχία η ημερίδα για την φορολογία των αγροτών από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΑΙΧΜΕΑ




Μεγάλη ήταν η απήχηση του αγροτικού κόσμου, στην ημερίδα που πραγματοποίησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, στο Συνεδριακό κέντρο της Κρύας στη Λιβαδειά.



Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ, πιστός στην συνεχή του προσπάθεια για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του αγροτικού κόσμου της περιοχής, προσπάθησε μέσα από την ημερίδα ενημέρωσης, να δώσει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην φορολογία των αγροτών, αλλά και την κατανομή βοσκοτόπων εν όψει της νέας ΚΑΠ.

Θεματικοί άξονες :

1. Φορολογία Αγροτών 2015

Εν μέσω της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2014, ο ν. 4172/2013 επέφερε μια σειρά από αλλαγές στην φορολογία των αγροτών του ειδικού αλλά και του κανονικού καθεστώτος.
Αλλαγές που κατά κύριο λόγο αλλάζουν ολόκληρη την φορολογική απεικόνιση του αγρότη καθώς και τον τρόπο φορολόγησης του.
Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αλλαγή που επήλθε είναι ότι από γέρος όλοι οι αγρότες υποχρεούνται σε μια λογιστική απεικόνιση του εισοδήματος τους (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ), άρα και στην συλλογή και διατήρηση όλων των παραστατικών εσόδων και εξόδων της προηγούμενης χρονιάς (τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις κτλ), με σκοπό για πρώτη φορά την συμπλήρωση του Ε3 από όλους ανεξαιρέτως που αποκτούν αγροτικό εισόδημα.
Ο αγρότης πλέον θα πρέπει να ζητά και να συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά που αφορούν την εκμετάλλευση του αφού βάσει αυτών θα φορολογηθεί με 13% ( μόνο για την πώληση των προϊόντων που παράγει ο ίδιος και 26% ή 33% για τυχόν υπηρεσίες που προσφέρει σε άλλους όπως θερισμός, αλωνισμός κτλ).
Γενικότερα, πλέον ο αγρότης θα πρέπει να παρακολουθεί λογιστικά την εκμετάλλευση του και να έχει μια συχνή επαφή με τους φορείς που μπορούν να τον καθοδηγήσουν.

2. Βοσκότοποι

Οι βοσκότοποι αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την διατροφή των ζώων και έχουν καθοριστική συμβολή στην ποιότητα της παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων.
Παρόλα αυτά η αστοχία και μη συνεννόηση των αρμόδιων υπουργείων σχετικά με την μη διάκριση των βοσκοτόπων από τις δασικές εκτάσεις και τις αναδασωτέες περιοχές οδήγησε στο να επιβληθεί πρόστιμο στην Ελλάδα αφού δεν έλαβε υπόψη της τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά και το σημαντικότερο την αφαίρεση τεράστιων εκτάσεων από βοσκοτόπια σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επαρκούν για την είσπραξη του συνόλου της εξισωτικής αποζημίωσης και ενιαίας ενίσχυσης από τους κτηνοτρόφους μετά την διαίρεση της χώρας σε 9 ενότητες, που θα πραγματοποιηθεί από Περιφέρειες και Δήμους, καλείται να υπερκεράσει τα προβλήματα ανισοκατανομής των διαθέσιμων βοσκοτόπων και να κάνει πράξη την λογική της σύγκλισης των δικαιωμάτων στην κτηνοτροφία σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τζένη Μπαρούχου








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου