Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

Περιφερεια

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ζ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ


1.Από το πρωί της Παρασκευής 27/2/2015 στην περιοχή (Ζ.Ε.) του Δήμου Θηβαίων, παρουσιάστηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και με συνεχή διάρκεια μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 28/2/2015. Από τα πολλά νερά κατά τη διάρκεια αυτού του 24ώρου δημιουργήθηκαν τα παρακάτω προβλήματα:


            α.Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ
                  (1)Ο κάμπος των Βαγίων στη θέση ΒΑΡΥΚΟ πλημμύρησε με αποτέλεσμα οι καταστροφές στις καλλιέργειες (Σιτηρά- Αμπέλια κτλ) να είναι ανυπολόγιστες. Το φαινόμενο αυτό είχε πολλά χρόνια να παρουσιασθεί στην περιοχή και όταν είχε παρουσιασθεί ήταν μικρής έκτασης. Απαιτείται αυτοψία και εκτίμηση ζημιών ΑΜΕΣΑ από τον ΕΛΓΑ.
                   (2)Το ρέμα, το οποίο ξεκινά από την νότια πλευρά του χωριού, διασχίζει το χωριό και καταλήγει στον κάμπο, υπερχείλισε και δημιούργησε προβλήματα πλημμύρας στα γύρω αγροκτήματα (Σιτηρά- Αμπέλια κτλ). Το πρόβλημα προέκυψε διότι το ανάχωμα από τη μεγάλη ποσότητα νερού έσπασε. Για τη λύση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ιδιωτικά μηχανήματα, καθώς και ειδικό υλικό από νταμάρι της περιοχής (πέτρες). Απαιτείται καθαρισμός όλου του ρέματος σε όλο το μήκος και ενίσχυση των αναχωμάτων.

                  
         β.Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ
                 (1)Οικισμός Λειβαδόστρας Τ.Κ. Λεύκτρων
                       (α)Από τη μεγάλη ποσότητα νερού από τα δυτικά βραχώδη υψώματα (είχαν υποστεί καταστροφή από την πυρκαγιά το 2010) καταστράφηκε το οδόστρωμα της οδού από Λεύκτρα προς τον οικισμό και ο αγωγός ύδρευσης στο σημείο αυτό, σε μήκος πάνω από ……..μέτρα, με αποτέλεσμα να πλημμυρήσει όλος ο οικισμός.
                       (β)Από τα πολλά νερά σε διάφορα σημεία του οικισμού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς η παραλία καθώς και ότι υπήρχε σ’ αυτήν, όπως δέντρα ( αρμυρίκια), δρόμος και όλα τα φωτιστικά καθώς και οι κατασκευές σκίασης. Το κόστος ανυπολόγιστο. Απαιτούνται :
                           -Κατασκευή υπόβασης νέου οδοστρώματος με τις προβλεπόμενες κατασκευές φρεατίων- υπόγειους αγωγούς νερού, ασφαλτόστρωση κτλ.
                         -Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης.
                         -Αποκατάσταση παραλίας με ειδικά μηχανήματα, κατασκευή του δρόμου, τοποθέτηση νέων φωτιστικών και δενδροφύτευση καθώς και κατασκευή σκίαστρων κατά μήκος της παραλίας.
                         -Καθαρισμός ρέματος ανατολικά του οικισμού.
                        (γ)Για τις εργασίες στον οικισμό χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα του Δήμου καθώς και ιδιωτικά ειδικά μηχανήματα.
                   (2)Οικισμός Άγιος Βασίλειος Τ.Κ. Καπαρελλίου
                       (α)Από πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, από τα βόρεια υψώματα διευρύνθηκε μικρό ρέμα που κατέληγε στην θάλασσα, με αποτέλεσμα αφ’ ενός η καταστροφή του ρέματος- διεύρυνση να είναι μεγάλων διαστάσεων, όπου απαιτείται ειδική μελέτη και κατασκευή μεγάλου έργου, εφ’ ετέρου αριθμός οικιών δυτικά του δημιουργηθέντος ρέματος να έχουν αποκλεισθεί και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο οικισμό, έστω και για τις άμεσες ανάγκες τους (τροφοδοσία κτλ).
                      (β)Για την αποκατάσταση της μεγάλης αυτής ζημιάς απαιτείται σε πρώτη φάση μεταφορά υλικών, για προσωρινή λύση επικοινωνίας των αποκλεισθέντων και ειδικά μηχανήματα για τη δημιουργία διόδου και ειδική μελέτη για κατασκευή, στη συνέχεια, μόνιμου και σωστού έργου με αρκετά μεγάλο κόστος.
                      (γ)Κατά μήκος του δρόμου Καπαρέλλι- Άγ. Βασίλειος στο οδόστρωμα υπήρχαν φερτά υλικά από τα διπλανά υψώματα και πάρα πολύ λάσπη στον παραλιακό δρόμο. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα του Δήμου και ειδικά ιδιωτικά μηχανήματα.
                      (δ)Σε συγκεκριμένο σημείο (στροφή) του δρόμου και πριν από τον οικισμό, από μεγάλες ποσότητες νερού από τα πέριξ υψώματα, καταστράφηκε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος και του αγωγού ύδρευσης του οικισμού. Απαιτείται αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης, στήριξη-μπάζωμα του σημείου αυτού, κατασκευή φρεατίων- υπονόμου και υποδομή- αντικατάσταση οδοστρώματος (άσφαλτος).
                         (ε)Καταστροφή της παραλίας. Αποκατάσταση  με ειδικά μηχανήματα σε όλο το μήκος αυτής.
              (3)Οικισμός Καλαμάκι Τ.Κ. Καπαρελλίου
                          (α)Καταστροφή οδού προς Καλαμάκι σε πάρα πολλά σημεία και σε μήκος 2Km περίπου.
                           (β)Καταστροφή σε πολλά σημεία της παραλίας.
                           (γ)Απαιτούνται κατασκευή της οδού στα κατεστραμμένα σημεία και αποκατάσταση της παραλίας με ειδικά μηχανήματα  σε όλο το μήκος αυτής.
                     (4)Προβλήματα σε αγροτικό δρόμο της Τ.Κ. Μελισσοχωρίου. Αποκαταστάθηκε με ειδικό ιδιωτικό μηχάνημα.
                    (5)Ο κάμπος των Τ.Κ. Μελισσοχωρίου- Καπαρελλίου-Λεύκτρων- Πλαταιών πλημμύρησε, από την υπερχείλιση των ποταμών Ωερόη και Ασωπού καθώς και από τα ρέματα των παρακείμενων υψωμάτων, με ανυπολόγιστες καταστροφές στις καλλιέργειες των γεωργών της περιοχής. Επί πλέον παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο κανάλι του Μόρνου διότι, ανατολικά της Τ.Κ. Καπαρελλίου από τις πλημμύρες του κάμπου, αρκετό νερό με φερτές ύλες (λάσπη), έπεσε στο κανάλι, με αποτέλεσμα τα διυλιστήρια της ΔΕΥΑΘ και ΕΥΑΔΑΠ Α.Ε. στα όρια του Δήμου Θηβαίων με την Δ.Κ. Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας- Ειδύλλιας, να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα της διύλυσης του νερού λόγω πολύ μεγάλης θολότητας αυτού. Σήμερα το θέμα έχει αποκατασταθεί ( όχι πλήρως). Ο Δήμος και η ΔΕΥΑΘ για την πόλη της Θήβας και τις τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Αμπελοχωρίου, Νεοχωρακίου και Ελεώνα εξέδωσαν επείγουσα ανακοίνωση για μη χρήση του νερού ως πόσιμου και παρασκευής τροφών. Στις 2/3/2015 μετά τα αποτελέσματα ελέγχου του νερού από το Πανεπιστήμιο Πατρών θα αρθούν οι δεσμεύσεις με νέα ανακοίνωση. 
         (γ)Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ
                   Προβλήματα σε ρέμα της Τ.Κ. Ξηρονομής, τα οποία αποκαταστάθηκαν από μηχάνημα του Δήμου.
         (δ)Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ
                 (1)Ο κάμπος των Θηβών ( θέσεις Περνερή, Μπαλογιάννη, Κολώνα κα.) πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καταστροφές στις καλλιέργειες (κρεμμύδια, σιτηρά κα) να είναι ανυπολόγιστες. Απαιτείται καθαρισμός των ρεμάτων, καθώς αυτά μπαζώθηκαν από τις κακοτεχνίες κατασκευής της Εθνικής Οδού και διαφόρων παρεμβάσεων.
                  (2)Παρουσιάστηκαν διάφορα μικροπροβλήματα στην Τ.Κ. Ελεώνα, περιοχή μονής Αγίου Νεκταρίου, στο εκκλησάκι Άγιος Ανδρέας και σε διάφορες τοπικές κοινότητες, τα οποία αντιμετωπίστηκαν από το Δήμο Θηβαίων.


      2.Μετά τα παραπάνω και μετά τη σύγκλιση του Σ.Τ.Ο. για την αντιμετώπιση των καταστροφών καθορίστηκαν τα ακόλουθα:
             α.Συγκρότηση τριών (3) συνεργείων από ειδικούς τεχνικούς του Δήμου με τη βοήθεια και όμορου Δήμου (Αλιάρτου) αλλά και Δημοτικών-Διαδημοτικών επιχ/σεων (ΔΕΥΑΘ- ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.) προκειμένου στις 2/3/2015 να μεταβούν επιτόπου για αυτοψία, καταγραφή και καθορισμό ενεργειών μας προς αντιμετώπιση των προβλημάτων.
              β.Μετά την επιτόπου αυτοψία και καταγραφή, σύνταξη των ανάλογων μελετών προκειμένου να καθορισθεί το κόστος κατασκευής των έργων που πρέπει να γίνουν για την εν συνεχεία υποβολή αιτήματος στα αρμόδια υπουργεία για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου για πλήρη αλλά και σωστή αποκατάσταση των ζημιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου