Όλα τα νέα της Βοιωτίας

Όλα τα νέα της Βοιωτίας
Νέα και επιχειρήσεις Βοιωτίας και Στερεάς

Περιφερεια

PITBULL SECURITY ΒΟΙΩΤΙΑ

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Υπογράφηκε η σύμβαση για την γεώτρηση Αγίας Σωτήρας του Δ.Δ. Βαγίων

Γεώτρισις ύδατος 
Υπογράφηκε η σύμβαση για την ενταγμένη για χρηματοδότηση πράξη με τίτλο : «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας του Δ.Δ. Βαγίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».   Στις 4 Ιουνίου 2013 υπογράφηκε η σύμβαση για το υποέργο με τίτλο : «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας του Δ. Δ. Βαγίων» της ενταγμένης για χρηματοδότηση πράξης με τίτλο : «Υδροδότηση ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων από τη γεώτρηση Αγίας Σωτήρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με την Κοινοπραξία Ε.Ε. «ΚΑΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» στο ποσό των 203.369,66 € το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής.

Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην αξιοποίηση της υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Αγίας Σωτήρας της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων που διανοίχθηκε πρόσφατα. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σωλήνωση, καλώδιο κλπ). Σε συνέχεια του αντλητικού συγκροτήματος θα κατασκευασθεί καταθλιπτικός αγωγός μήκους 550,00 μέτρων από πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ200, 16 ατμοσφ. με τα ανάλογα εξαρτήματα (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ) και θα συνδέει την γεώτρηση με τη νέα δεξαμενή. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο βάθους 1,50 μέτρων η οποία στη συνέχεια θα επανεπιχωθεί και θα διέρχεται από τον αγροτικό δρόμο που συνδέει τη γεώτρηση με τη νέα δεξαμενή. Η επίχωση θα γίνει με εγκιβωτισμό με άμμο του αγωγού και στη συνέχεια με το υλικό εκσκαφής, με μερική συμπύκνωση. Ο δρόμος μετά την κατασκευή του έργου θα
επανέλθει στην πρότερη κατάσταση. Η τάφρος θα κατασκευασθεί στη δυτική πλευρά του δρόμου αριστερά στην κατεύθυνση από τη γεώτρηση προς τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων Δήμου Θηβαίων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή οικίσκου και περίφραξης του χώρου της γεώτρησης και της δεξαμενής.


 Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ανέρχεται σε 2 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου